Wybory

Szanowni Państwo!

Proszę o zapoznanie się z fundamentalnymi, według mnie, kwestiami dotyczącymi rozwoju naszego kraju.

Moje priorytety

Najważniejszą ideą przyświecającą każdemu mojemu działaniu jako posła to dobrze zagospodarować naszą Wolność z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Od uzyskania niepodległości Polska jest beneficjentem przemian cywilizacyjno-gospodarczych wolnego świata, ale teraz powinna stać się ich kreatorem. Dlatego potrzebny jest szybszy rozwój gospodarczy i technologiczny.

 

Warunkiem koniecznym takiego stanu jest przestrzeganie wysokich standardów demokratycznych oraz zasad wolności gospodarczej.

Moja praca

Efekty mojej pracy parlamentarnej mozna mierzyć ilością udziałów w konferencjach i artykułów w pismach specjalistycznych czy tez liczbą wyróżnień, ale najbardziej imponujące są skutki finansowe przeprowadzonych przeze mnie z żelazną konsekwencją zmian prawa. Najważniejsze to oszczędności Polaków wynikajace ze spadku cen usług dzięki wzrostowi konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego liczone w dziesiątkach miliardów złotych (dane UKE) oraz spadek hurtowej ceny energii z poziomu ok. 300 zł/ MWh do ok. 160 zł./MWh po wejściu ustawy o "obligu giełdowym".

Moje wyzwania

Lubię podejmować trudne zadania i skutecznie je realizuję. Projekty moich ustaw wprowadziły do polskiego systemu prawnego nieistniejące dotychczas instytucje i rozwiązania prawne. Mój autorski projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego wprowadził do polskiego prawa mozliwość zawierania porozumień regulacyjnych pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. Wprowadzenie do Prawa energetycznego obowiązku sprzedaży energii elektycznej na giełdzie (tzw. "obligo giełdowe") zapoczątkowało konkurencję na silnie monopolizowanym rynku energetycznym.