Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej

Dzisiejszego dnia j. 23.01.2012 r.  uczestniczyłem w finale Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej, który odbył się w studiu Telewizji Polskiej.
Spośród wielu zaproszonych do studia artystów, sportowców, polityków i dziennikarzy udzieliłem najwięcej poprawnych odpowiedzi i otrzymałem dyplom zwycięzcy!