Za i przeciw

Trasa Nowomostowa (most na wysokości ul. Waryńskiego) była przewidywana w planach ogólnych od roku 1966 aż do 1996, roku uchwalenia przez Radę Miasta Generalnych Założeń Przyszłości Torunia.

W GZPT wskazano trzy trasy mostowe: zachodnią, nowomostową i wschodnią. Po ponad dwuletnich badaniach i analizach wykonanych przez ATR Bydgoszcz, wskazano jako optymalną dla Torunia Trasę Nowomostową. To między innymi stało się powodem wydania decyzji o warunkach zabudowy (listopad 2001 - ważna do listopada 2006) z wszystkimi uzgodnieniami. Trasa Nowomostowa została również wpisana do Strategii Rozwoju Torunia w maju 2002 roku, oraz m.in. do Miejscowych Planów Zagospodarowania ul. Włocławskiej, Łódzkiej - Strzałowej.

Obecny Prezydent Torunia, dysponujący tymi dokumentami, nie podjął żadnych starań o pozyskanie środków na budowę Trasy Nowomostowej.

Prezydent Zaleski w zamian podjął próbę przerzucenia na innych odpowiedzialności za swoją nieumiejętność wykonania zdecydowanych działań. Stosowane w tym celu kłamstwa i oszczerstwa oraz wprowadzanie opinii publicznej za ich pomocą w błąd, okazały się skuteczne tylko przez 14 miesięcy.

Prawda jest tragiczna.

Dzięki Prezydentowi Zaleskiemu przez kolejne lata (ile jeszcze??) będziemy męczyć się z przeprawą po starym moście. Gdyby Prezydent Zaleski podjął kontynuację starań w sprawie nowego mostu, które w zaawansowanym stanie pozostawił poprzedni zarząd miasta, dzisiaj bylibyśmy świadkami jego budowy, a być może już wkrótce świętowalibyśmy otwarcie nowej przeprawy.

Zaniechanie prezydenta Zaleskiego powoduje minimum czteroletnie opóĄnienie budowy mostu ze wszystkimi tego konsekwencjami dla mieszkańców i turystów.

Najkrócej podsumował to zaniechanie wiceminister transportu Piotr Stomma:

"Należało składać wniosek o finansowanie budowy w programie na lata 2004 - 2006. Dokumentacja na przeprawę przez ul. Waryńskiego była prawie gotowa
i to był dobry projekt
. Niewielu chętnych wystąpiło o środki i pewnie dostalibyście fundusze. Teraz sytuacja się zmieniła. Jest mało pieniędzy do podziału, wielu zainteresowanych, a wasz nowy projekt z ul. Wschodnią jest bardzo kosztowny."


Należy postawić pytania:

Co było powodem 2-letniej przerwy w działaniach w sprawie mostu w okresie 2002-2004 w okresie największej szansy dostępu do Funduszy Europejskich?

Na jakiej podstawie (opinie, konsultacje itp.) Prezydent Zaleski podjął decyzję o rozpoczęciu opracowania "Trasa Wschodnia", przy wciąż obowiązującej Strategii Rozwoju Torunia, przy braku odpowiedniej decyzji RMT?

Poniżej przedstawiamy zestawienie ważniejszych danych porównawczych dla Trasy Nowomostowej oraz Trasy Wschodniej

Most na wysokości
ul. Waryńskiego
TRASA NOWOMOSTOWA

 
Most na wysokości
ul. Wschodniej
TRASA WSCHODNIA

 
Obciążenie nowych mostów

Około 26 000 pojazdów / dobę
 

Około 14 000 pojazdów / dobę
Obciążenie mostu Piłsudskiego po budowie nowego mostu

Około 15 000 pojazdów / dobę
 

Około 27 000 pojazdów / dobę
Koszty budowy tras do ul. Łódzkiej

Wg cen z 1999 ok. 450 mln. zł
Długość mostu ok. 1200 m
 

Wg cen 2005 ok. 680 mln. zł
Długość mostu ok. 2000 m
Koszty wykupu gruntu

2,4 mln. zł
 

5,9 mln. zł
Wyburzenia

- Nie zachodzi potrzeba wyburzenia wartościowych obiektów.
- Arteria przechodzi przez nieużytki i tereny wojskowe
 

Wyburza się około 45 wartościowych budynków mieszkalnych oraz zakład pracy chronionej.
Stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich

Pozytywne
 

Negatywne
Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

Pozytywne
 

Negatywne
Stanowisko Rady Miasta Torunia z 2005 roku

Negatywne
 

Pozytywne
Dokumentacja umożliwiająca wystąpienie z wnioskami o fundusze

- Strategia rozwoju Torunia - maj 2002
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - listopad 2001 ważna do listopada 2006
- Miejscowy plan zagospodarowania ul.Włocławska - wrzesień 2003
- Miejscowy plan zagospodarowania ul.Łódzka - Strzałowa - wrzesień 2002
- Aktualne studium uwarunkowań zagospodarowania
 

Brak.
Oddziaływanie trasy na środowisko

- Kępa Bazarowa
- Wycięcie 120 drzew w parku
- Dolina Wisły
 

- Ogródki działkowe - Rudak
- Dolina Wisły
Oddziaływanie na cmentarz ul. Antczaka

Brak
Trasa do Ronda Pokoju Toruńskiego przechodzi w odległości ponad 150 m od cmentarza.
 

Brak
Dodatkowe korzyści komunikacyjne

- Poprzez połączenie ronda Pokoju Toruńskiego z ul. Lubicką udrożnienie trasy W-Z od granic zachodnich miasta (Polchem) do wschodnich (os. Na Skarpie) - na całej długości trasa dwujezdniowa (!!!).
- Znaczne odciążenie zespołu staromiejskiego poprzez obniżenie natężenia ruchu na ul. Warszawskiej, Szumana, Wałach Gen. Sikorskiego i Bulwarze Filadelfijskim.
- Możliwe zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego dla ruchu kołowego.
 

Brak