Tezy i Fakty

Weryfikacja tez prezentowanych publicznie

GW - "Gazeta Wyborcza"
GP - "Gazeta Pomorska"
 

TEZY
 
FAKTY
 
Trasa Wschodnia wpisana w NPR i SPOT. Brak wpisu.
Minister wykreślił trasę z NPR i SPOT. Nigdy jej tam nie było!

GW piątek 3 luty 2006
"Co na to magistrat, który zapewniał, że budowa przeprawy może liczyć na wsparcie państwa, jeżeli wpisze się w drogę krajową nr 15. - Przecież ta inwestycja już trwa - odpowiada Bernard Kwiatkowski, dyrektor wydziału inwestycji strategicznych i obsługi inwestorów."

GP piątek 3 luty 2006
"Nasza przeprawa była w Narodowym Planie Rozwoju, była w SPOT, a teraz zniknęła. Nikt nas o tym nie poinformował. 'Nie może być tak, że jak przychodzi nowy minister to wszystko rozwala!' - denerwował się Bernard Kwiatkowski. Rzecznik prezydenta Zaleskiego wydzwaniał do Ministerstwa Transportu w poszukiwaniu dokumentu, w którym znajduje się rządowa lista mostowa."

GW sobota 4 luty 2006
"Nasza przeprawa była w Narodowym Planie Rozwoju, była w Sektorowym Programie Operacyjnym Transport (SPOT), a teraz zniknęła.. Nie może być tak, że jak przychodzi nowy minister to wszystko rozwala! - mówił w czwartek szef magistrackiego wydziału inwestycji strategicznych Bernard Kwiatkowski".
 

GW piątek 3 luty 2006
"Gazeta"dotarła do dokumentu Ministerstwa Transportu i budownictwa o stanie transportu lądowego w Polsce. Okazuje się, że w zestawieniu planowanych inwestycji mostowych nie ma przeprawy w naszym mieście. Zapis taki nie znalazł się zarówno w Sektorowym Programie Operacyjnym Transport na lata 2004-2006, jak i Narodowym Planie Rozwoju 2007-13. "Informuję o udzieleniu przez Komitet SPOT negatywnej rekomendacji o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu złożonego przez Gminę Miasta Toruń"-pisał już w grudniu 2004r. ówczesny wiceminister infrastruktury Jan Kurylczyk do prezydenta Michała Zaleskiego."

GP piątek 3 luty 2006
"Władze miasta były wczoraj zaskoczone, że planowany toruński most nie znajduje się na rządowej liście priorytetowych inwestycji drogowych na najbliższe lata."

GP sobota 4 luty 2006
"Otóż nie "zniknął". Po prostu nigdy go tam nie było! Nie ma i nie było go w Narodowym Planie Rozwoju. NPR jest dokumentem natury ogólnej i nie zawiera żadnego wykazu inwestycji. Wyjątkiem był jeden z załączników do NPR, tzw 17. program operacyjny - zlikwidowany - ale i tam toruński most się nie znalazł.
Nie ma i nie było go w europejskim programie SPOT. Projekt "Nowy przebieg drogi krajowej nr 15 z mostem przez Wisłę w Toruniu" był złożony do SPOT tylko raz, dwa lata temu, ale został odrzucony. Powodem był brak aktualnej dokumentacji dotyczącej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ta dokumentacja powstała dopiero teraz - 30 stycznia - przetarg na projektowanie przeprawy. SPOT jest już wyczerpany do końca 2006 r., zawiadujące nim Ministerstwo Transportu i Budownictwa ogłosi nowe nabory wniosków prawdopodobnie dopiero w 2007 r."
Trasa Waryńskiego narusza cmentarz. Nie narusza.
GP piątek 10 czerwca 2005
"Zaczynając od tego, że trzeba by uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie go przez rezerwat, jakim jest Kępa Bazarowa, przez konieczność przeprowadzenia ekshumacji na cmentarzu przy ul. Antczaka, po wycięcie 300 drzew o obwodzie pnia powyżej metra." (M. Zaleski)
Dokumentacja.
Trasa Waryńskiego prowadzi do Ronda Pokoju Toruńskiego w odległości około 150 m od cmentarza.
Trasa Waryńskiego to wycinka 300 drzew. Wycinka 120 drzew.
GP piątek 10 czerwca 2005
"Zaczynając od tego, że trzeba by uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie go przez rezerwat, jakim jest Kępa Bazarowa, przez konieczność przeprowadzenia ekshumacji na cmentarzu przy ul. Antczaka, po wycięcie 300 drzew o obwodzie pnia powyżej metra." (M. Zaleski)
 
Dokumentacja.
Poseł torpeduje trasę Wschód. Poseł stara się uratować mieszkańców przed błędną decyzją Prezydenta Miasta Torunia.
GP 23 stycznia 2006
"Most trafił do dokumentów rządowych, ma szansę m.in. na wsparcie z europejskich środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). Jeśli interwencja pana posła sprawi, że Toruń przegra te pieniądze, będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność! - denerwuje się dyrektor magistrackiego wydziału; inwestycji strategicznych Bernard Kwiatkowski. Jego zdaniem, przeprawa wraz z rozwiązaniem drogowym może być dofinansowana z tegorocznych pieniędzy SPOT, bo środki jeszcze są. Projekt wartego 680 mln zł przedsięwzięcia został już złożony i zarejestrowany w SPOT i trzeba go tylko uzupełnić o opracowywaną właśnie dokumentację  projektową."

  GW piątek 7 kwiecień 2006
"Winę za problemy z mostem radni po raz kolejny zrzucili na posła Antoniego Meżydłę z PiS. To on, ich zdaniem, torpeduje projekt inwestycji wpisanej w ul. Wschodnią i zabiega o umieszczenie jej na wysokości ul. Waryńskiego.
  - Ta lokalizacja, jest nierealna. Nie wolno nam wyciąć 120 drzew na Kępie Bazarowej i zdewastować tam rezerwatu przyrody. Do tego most biegłby przez teren,gdzie w tej chwili jest cmentarz - mówił prezydent Zaleski"
Pisma środowisk urbanistów i komunikacji,
Apel jedenastu,
Stan przygotowań trasy Wschodniej.
Poprzedni zarząd miasta nie zgłosił trasy Waryńskiego w Ministerstwie Transportu. Ponieważ skończyła się kadencja poprzedniego zarządu miasta.
GW piątek 14 kwiecień 2006
"Mając koncepcję budowy mostu na Waryńskiego nie zgłosili jej do Ministerstwa Transportu.Nie dopilnowali tego, a teraz używają tego argumentu przeciwko mnie. Nasz most jest w Narodowym Planie Rozwoju i Sektorowym Programie Operacyjnym"Transport", czyli tam, gdzie składamy wnioski." (M. Zaleski)
Poprzedni zarząd na spotkaniu w listopadzie 2002 roku z p.p.Zaleskim poinformował o stanie przygotowań inwestycji "Trasa Waryńskiego". Możliwość zgłoszenia Trasy Waryńskiego w Ministerstwie Infrastruktury istniała od czerwca 2002.
Toruń zmienił się przez 40 lat. Zmiany zostały uwzględnione.
GW piątek 14 kwiecień 2006
"Toruń zmienił się przez te 40 lat i nie wszyscy o tym pamiętają. Część z tych osób kiedyś pracowała w magistracie i przez lata ten układ komunikacyjny utrwalił się w ich myśleniu. Dla nich Toruń ma wciąż 100-150 tyś. mieszkańców, a nie ponad 200 tyś. Powstały wielkie osiedla we wschodniej części miasta, jak Rubinkowo i Na Skarpie, których w 1966 roku nie było." (M. Zaleski)
GZPT, 1996
Analizy i prognozy ATR, 1999
Decyzja o warunkach zabudowy, 2001
Strategia Rozwoju Torunia, 2002

Pieniądze tylko na Trasę Wschodnią.

Nie było pieniędzy od UE "tylko" na Trasę Wschodnią.
GW piątek 10 czerwca 2005
"- Jak się będziemy tak zastanawiać, to nigdy tego mostu nic zbudujemy - odpierał ataki Zaleski. - Musimy się spieszyć, bo inaczej stracimy pieniądze, które daje Unia Europejska. Bruksela finansuje budowę drogi krajowej tylko wzdłuż ul. Wschodniej." (M. Zaleski)