Studium Wykonalności

Koncepcja programowo przestrzenna dla przebiegu północneg Trasy Wschodniej od Placu Igracego Daszyńskiego do granic Miasta Torunia. Czytaj ( 1,74 MB )

Koncepcja przebiegu trasy wschodniej - Wariant 1 Czytaj ( 4,5 MB )
Koncepcja przebiegu trasy wschodniej - Wariant 2 Czytaj ( 4,5 MB )

Analizy Przestrzennego Rozkładu Ruchu samochodowego

Mapy:
 natężeń ruchu: W1, W2, W2a, W3, W3a, W4, W4a ( 1,2 MB )
 współczynniki ociążenia: W1, W2, W2a, W3, W3a, W4, W4a ( 0,2 MB )

Nr wariantu Cech charakterystyczne sieci drogowej miasta Torunia
Wariant 1 Przeprawa mostowa na wysokości ul. Wschodniej (2x2) od ul. Łódzkiej do ul. Szosa Lubicka, Połączenie drogi S10 do Średnicowej Podgórza, Brak Trasy Średnicowej,
Wariant 2 Przeprawa mostowa na wysokości ul. Wschodniej (2x2) od ul. Łódzkiej do ul. Szosa Lubicka, Przedłużenie Trasy Wschodniej do ul. Skłodowskiej-Curie, Połączenie drogi S10 do Średnicowej Podgórza, Brak Trasy Średnicowej,
Wariant 2a Przeprawa mostowa na wysokości ul. Wschodniej (2x2) od ul. Łódzkiej do ul. Szosa Lubicka, Przedłużenie Trasy Wschodniej od ul. Szosy Lubickiej do ul. Skłodowskiej-Curie, Połączenie drogi S10 do Średnicowej Podgórza, Trasa Średnicowa od ul. Szosa Chełmińska - Trasa Wschodnia,
Wariant 3 Przeprawa mostowa na wysokości ul. Wschodniej (2x2) od ul. Łódzkiej do ul. Szosa Lubicka, Przedłużenie Trasy Wschodniej od ul. Szosy Lubickiej do ul. Skłodowskiej-Curie, Przedłużenie Trasy Wschodniej od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Grudziądzkiej, Połączenie drogi S10 do Średnicowej Podgórza, Trasa Średnicowa od ul. Szosa Chełmińska - Trasa Wschodnia,
Wariant 3a Przeprawa mostowa na wysokości ul. Wschodniej (2x2) od ul. Łódzkiej do ul. Szosa Lubicka, Przedłużenie Trasy Wschodniej od ul. Szosy Lubickiej do ul. Skłodowskiej-Curie, Przedłużenie Trasy Wschodniej od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Grudziądzkiej, Połączenie drogi S10 do Średnicowej Podgórza, Trasa Średnicowa od ul. Szosa Bydgoska do ul. Szosa Lubicka,
Wariant 4 Przeprawa mostowa na wysokości ul. Traugutta (2x2), Połączenia drogi S10 z ul. Łódzką na wysokości nowoprojektowanej przeprawy mostowej, Trasa Średnicowa od ul. Szosa Chełmińska do ul. Grudziądzkiej, Budowa węzłów drogowych: Plac Daszyńskiego, Przy Kaszowniku, drugi poziom na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki (relacja N - S).
Wariant 4a Przeprawa mostowa na wysokości ul. Traugutta (2x2), Połączenia drogi S10 z ul. Łódzką na wysokości nowoprojektowanej przeprawy mostowej, Trasa Średnicowa od ul. Szosa Bydgoska do ul. Szosa Lubicka, Budowa węzłów drogowych: Plac Daszyńskiego, Przy Kaszowniku, drugi poziom na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki (relacja N - S).

 
 

Wariant Cała sieć drogowa Natężenia ruchu [E/dobę]
Pojazdo-km Pojazdo-godz. Most Piłsudskiego Most Wschodni Most Warneńczyka
Wariant 1 3 268 603 101 962 47 590 39 493 -
Wariant 2 3 272 462 102 047 47 699 39 640 -
Wariant 2a 3 269 839 95 555 44 328 42 660 -
Wariant 3 3 242 745 91 338 43 335 43 642 -
Wariant 3a 3 201 293 82 447 42 533 43 642 -
Wariant 4 3 235 759 97 441 34 063 - 52 286
Wariant 4a 3 173 891 83 992 32 043 - 53 242