Nowy most w Toruniu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami, które umieściliśmy na tej stronie. Materiał zawiera m.in.: mapy, dokumenty, zestawienie ważniejszych danych, cytaty z prasy.

Wprowadzenie

W grudniu 2004 podczas spotkania na UMK władz miasta Torunia, z przedstawicielami środowisk zainteresowanych budową nowego mostu, prezydent Torunia zobowiązał się do zlecenia analizy porównawczej dla tras mostowych Waryńskiego i Wschodniej.

Ze względu na to, że prezydent Torunia nie wywiązał się z powyższej obietnicy, na prośbę Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w lutym 2005, wystosowano "Apel jedenastu" do władz miasta z prośbą o przeprowadzenie analizy porównawczej przez interdyscyplinarny zespół krajowych ekspertów. Powyższa prośba była efektem sprzeciwu środowisk fachowców wobec odstąpienia prezydenta od realizacji trasy Nowomostowej i podjęcia przygotowań do realizacji trasy Wschodniej.

Zamiast analizy porównawczej i odpowiedzi prezydenta, rozpoczęła się nagonka na autorów Apelu, głównie na posła RP Antoniego Mężydło, lansująca tezę o działaniu wyłącznie z pobudek politycznych i blokowaniu budowy mostu. Opinia publiczna została poinformowana przez prezydenta Zaleskiego, że Trasa Wschodnia ma zgodę ministra, jest zapisana w NPR i SPOT, w przeciwieństwie do trasy Waryńskiego, że są środki na budowę itd. Wobec takiej kampanii oszczerstw i kłamstw prezydenta, a także niektórych osób z jego otoczenia, podejmujemy inicjatywę dotarcia do opinii publicznej z prawdą oraz próbę skutecznych starań o budowę trasy mostowej w Toruniu. Pierwszym krokiem będzie zlecenie wykonania analizy porównawczej obu tras interdyscyplinarnemu zespołowi krajowych ekspertów.

Konieczność przeprowadzenia analizy porównawczej tras mostowych widzi również toruńska Platforma Obywatelska, o czym jej przedstawiciele poinformowali opinię publiczną 4 maja 2006 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Toruniu.

W niniejszej prezentacji chcemy przybliżyć istotne szczegóły dotyczące problemów budowy mostu w Toruniu, pozwalające na dokonanie własnej oceny rzeczywistej sytuacji.

Dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu na szczegółową analizę całości prezentowanych materiałów proponujemy zapoznanie się z zawartością działu:
"Za i przeciw", gdzie dokonana została rzeczowa synteza.

Zdzisław Bociek

Antoni Mężydło

Andrzej Milkowski