Działalność dla Torunia

W odpowiedzi na maila z dnia 23.09 2007r. podaję Panu trzy konkretne sprawy, które podjąłem w ostatniej kadencji, a które przyniosły pozytywny skutek dla Torunia i jego mieszkańców. Czytaj


List do Kazimierza Marcinkiewicza - Prezesa Rady Ministrów - 13.02.2006r. Czytaj
List do Grażyny Gęsickiej - Ministra Rozwoju Regionalnego - 23.05.2007r. Czytaj
Odpowiedź od Grażyny Gęsickiej - Ministra Rozwoju Regionalnego - 23.05.2007r.Czytaj
List do Jerzego Polaczka - Ministra Transportu - 12.02.2007r. Czytaj
Odpowiedź na pismo nr MP1p-073/343/2006 - 26.10.2006r.
Pismo dotyczące lokalizacji nowego mostu drogowego w Toruniu - 14.09.2006r. Czytaj
List do Jarosława Kaczyńskiego - Premiera Rzeczpospolitej Polskiej - 29.06.2007r. Czytaj
List do Wojciecha Jasińskiego - Ministra Skarbu Państwa - 11.05.2007r. Czytaj
Minister zbada Polmos? - Nowości 07 kwietnia 2007r. Czytaj