Dokumenty

Istniejące dokumenty etapu przygotowania oraz niezbędnych w staraniach o środki finansowe.

Most na wysokości
ul. Waryńskiego
TRASA NOWOMOSTOWA

 
Most na wysokości
ul. Wschodniej
TRASA WSCHODNIA

 
Dokumenty etapu przygotowania

 • Plan ogólny (1966, 1986)
 • GZPT - trzy trasy (1996)
 • Kompleksowe badania ruchu drogowego wykonane przez ATR z Bydgoszczy (1998)
 • Projekt koncepcyjny Trasy Nowomostowej wykonany przez BPBK z Gdańska (1998)
 • Studium Geometr. Ruchu Drogowego wykonane przez ATR z Bydgoszczy (1999)

 • Studium Wykonalności do Transprojekt Gdańsk (2005)
 • Rezolucja RMT w sprawie lokalizacji Trasy Wschodniej (luty 2005)
 • Umowa na dokumentację budowy mostu (paĄdziernik 2005)
Dokumenty niezbędne w staraniach o środki finansowe

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 11.2001 - WA i BM UM Toruń (ważna do 11.2006)
 • Uchwała RMT Strategia Rozwoju Torunia (maj 2002)
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:
  - Włocławska / Uchwała RMT nr 217/2003 z 25.09.2003
  - Łódzka-Strzałowa / Uchwała RMT nr 1036/2002 z 21.02.2002
 • Aktualne Studium Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego

Brak