"Kompromis w sprawie mostu jest możliwy"

List od Prezes Oddz. Toruńskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich - w sprawie Listu zamieszczonego w artykule "Kompromis w sprawie mostu jest możliwy" - Nowości 16.10.2007r.