Spotkania z wyborcami

Prowadząc kampanię wyborczą w wyborach do Sejmu RP w roku 2015r. oprócz wykorzystania przestrzeni publicznej i rozwieszenia billbordów, plakatów postanowiłem samodzielnie rozdawać ulotki wyborcze prezentujące moją osobę jako kandydata na Posła. Można mnie będzie spotkać w centalnych punktach miast. Bieżący harmonogram wyjazdów będzie dostępny na mojej stronie na facebooku

11 października 2015r. spotkałem się w wyborcami w Chełmży, Chełmnie i Grudziądzu

12 października 2015r. spotkam się z wyborcami w Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskim i we Włocławku

19 października 2015r. spotkam się z wyborcami w Chełmnie, Lisewie, Płużnicy, Papowie Biskupim, Unisławiu i Wąbrzeźnie

19 października 2015r. w godzinach popołudniowych spotkam się z mieszkańcami Torunia na ulicy Szerokiej

20 października 2015r. Toruń- targowisko

21 października 2015r. Włocławek

22 października 2015r. Toruń- targowisko Manhattan

22 paździenika 2015r. Chełmno