Ślubowanie w Sejmie RP

12 listopada 2015r. podczas pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskeij złożyłem uroczyste ślubowanie poselskie.

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

http://videosejm.pl/video/734-posel-antoni-mezydlo-wystapienie-z-dnia-12-listopada-2015-roku