Rondo KOR w Toruniu

Komitet Obrony Robotników został patronem ronda w Toruniu!
Z inicjatywy Społecznego Komitetu "Solidarni-Toruń pamięta" rondo na skrzyżowaniu ul. Podgórnej z ul. Kołłątaja nosi nazwę Komitetu Obrony Robotników.

Uczciliśmy w ten sposób 40. rocznicę powstania tej tak ważnej dla losów Polski organizacji.

Jako przewodniczący Społecznego Komitetu "Solidarni-Toruń pamieta" bardzo cieszę się, że KOR został w ten sposób upamiętniony w Toruniu.