Antoni Mężydło- poseł na szóstkę

Szanowni Państwo!

Ubiegam się ponownie o mandat poselski, ponieważ chcę dokończyć działania mające na celu należyte wykorzystanie środków unijnych na rozwój dostępu do Internetu w Polsce. Potrzeba w Parlamencie osób, które będą wiedziały w jaki sposób wykorzystać ponad miliard euro środków unijnych na budowę szerokopasmowego dostępu do sieci.

Realizacja tych projektów otworzy przed Polską nowe możliwości rozwojowe, gdyż w ciągu krótkiego czasu tanim kosztem uzyskamy przewagę w UE w zakresie bardzo szybkiego, taniego i wszędzie dostępnego internetu. Sprzyjać to będzie rozwojowi "smart przedsiębiorczości" - nowych, mniej kosztownych form zorganizowania i działania przedsiębiorstw.

Polska stanie się atrakcyjnym miejscem do lokowania innowacyjnych inwestycji. Jest to szczególnie ważne w kontekście utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki w UE w przyszłości, kiedy poziomy płac w UE będą się wyrównywać i niskie płace nie będą już naszym atutem.

Dlatego proszę o Państwa głos.

Antoni Mężydło